Warsha ya Kujadili namna ya Kukabiliana na Athari za mabadiliko ya tabianchi

  Download

Location

Chuo cha Benki Kuu Mwanza

Date

25 Jul 22 - 26 Jul 22

Duration

09:00 - 16:00

Event Contents

Warsha ya Kujadili Namna ya Kukabiliana na Athari za mabadiliko ya TabiaNchi Kwenye Miundombinu ya Barabara

Phone

0262963277/8

E-mail

info@roadsfund.go.tz