Orodha ya Barabara

Mwaka wa fedha: 2021/2022
Wakala wa Barabara Maelezo Nyaraka iliyoambatishwa
TARURA

Orodha ya barabara zitakazotengenezwa kwa Mwaka wa Fedha 2021/22

TANROADS

Orodha ya barabara zitakazotengenezwa kwa Mwaka wa Fedha 2021/22

Mwaka wa fedha: 2020/2021
Wakala wa Barabara Maelezo Nyaraka iliyoambatishwa
TARURA

Orodha ya barabara zitakazotengenezwa kwa Mwaka wa Fedha 2020/21

TANROADS

Orodha ya barabara zitakazotengenezwa kwa Mwaka wa Fedha 2020/21

Mwaka wa fedha: 2019/2020
Wakala wa Barabara Maelezo Nyaraka iliyoambatishwa
TARURA

Orodha ya barabara zitakazotengenezwa kwa Mwaka wa Fedha 2019/20

TANROADS

Orodha ya barabara zitakazotengenezwa kwa Mwaka wa Fedha 2019/20

Mwaka wa fedha: 2014/2015
Wakala wa Barabara Maelezo Nyaraka iliyoambatishwa
TAMISEMI

Orodha ya barabara zitakazotengenezwa kwa Mwaka wa Fedha 2014/15

TANROADS

Orodha za Barabara zitakazotengenezwa kwa Mwaka wa Fedha 2014/15