Mapato

Mwaka wa fedha: 2022/2023
Maelezo Nyaraka iliyoambatishwa
Kiambatisho Kinachoonyesha Hali ya Ukusanyaji wa Mapato ya Mfuko wa Barabara kwa Mwaka 2022/23
Mwaka wa fedha: 2021/2022
Maelezo Nyaraka iliyoambatishwa
Kiambatisho Kinachoonyesha Hali ya Ukusanyaji wa Mapato ya Mfuko wa Barabara kwa Mwaka 2021/22
Mwaka wa fedha: 2020/2021
Maelezo Nyaraka iliyoambatishwa
Kiambatisho Kinachoonyesha Hali ya Ukusanyaji wa Mapato ya Mfuko wa Barabara kwa Mwaka 2020/21
Mwaka wa fedha: 2019/2020
Maelezo Nyaraka iliyoambatishwa
Kiambatisho Kinachoonyesha Hali ya Ukusanyaji wa Mapato ya Mfuko wa Barabara kwa Mwaka 2019/20
Mwaka wa fedha: 2018/2019
Maelezo Nyaraka iliyoambatishwa
Kiambatisho Kinachoonyesha Hali ya Ukusanyaji wa Mapato ya Mfuko wa Barabara kwa Mwaka 2018/19
Mwaka wa fedha: 2017/2018
Maelezo Nyaraka iliyoambatishwa
Kiambatisho Kinachoonyesha Hali ya Ukusanyaji wa Mapato ya Mfuko wa Barabara kwa Mwaka 2017/18
Mwaka wa fedha: 2016/2017
Maelezo Nyaraka iliyoambatishwa
Kiambatisho Kinachoonyesha Hali ya Ukusanyaji wa Mapato ya Mfuko wa Barabara kwa Mwaka 2016/17
Mwaka wa fedha: 2015/2016
Maelezo Nyaraka iliyoambatishwa
Kiambatisho Kinachoonyesha Hali ya Ukusanyaji wa Mapato ya Mfuko wa Barabara kwa Mwaka 2015/16