Ripoti za Mwaka

 • Ripoti ya Mwaka kwa Mwaka wa Fedha 2020/21 Pakua
 • RFB Evaluation Report on Roads Projects Implementing Agency's Performance Pakua
 • Overall Technical Preventive Monitoring Findings FY 2020-21 Pakua
 • Use of Framework and Long Term Maintenance Contracting To Address Impact of Climate Change Pakua
 • Implication of climatic Change on the Management of Roads in Tanzania Pakua
 • Adaptation to Impact of Climate Change on Road Infrastructure Pakua
 • Climate Change “What is it, what importance, what are the measures? Pakua
 • Observed Climate Trends and Future Climate Projections Using Downscaled Multi-Modal Ensembles Pakua
 • Ratiba ya Warsha Pakua
 • Mpango Mkakati wa Bodi ya Mfuko wa Barabara 2021/22 - 2025/26 Pakua
 • Hadidu za Rejea kwa Huduma za Kishauri kwa ajili ya kufanya Ufuatiliaji wa Kukinga wa Kiufundi kwa ajili ya TANROADS, TARURA, PORALG na MOWT kwa mwaka wa fedha 2021/22, 2022/23 na 2023/24 Pakua
 • Mapendekezo ya Marekebisho ya Sheria ya Ushuru wa Barabara na Mafuta, (SURA 220) Pakua
 • ACCOUNTANT - 1 POST Pakua
 • Ripoti ya Mwaka kwa Mwaka wa Fedha 2018/19 Pakua